Família Vila Vinyals de la Torre

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08283.903.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Família Vila Vinyals de la Torre

 

1.4.1. Data inici

1363

1.4.2. Data final

1990

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,43 m.

67 unitats de descripció

Paper, pergamí

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Família Vila Vinyals de la Torre

 

2.2. Història del productor

Família de paraires i boters oriunds de la parròquia de Sant Andreu de Tona documentats des del segle XII. Entre la nissaga van destacar al segle XVIII Josep Viñals de la Torre, jurista, ciutadà de Barcelona i membre de la Reial acadèmia de les Bones Lletres, i Josep Vila, rector de Sant Martí de Centelles i de Dant Fruitós de Balenyà, que va fundar una causa pia o benefici de Sant Martí a l'església de Sant Martí de Centelles, bisbat de Vic

2.3. Història arxivística

El fons estava conservat pel seu productor fins que una part va ingressar a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), on encara es troba, una part a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i una part a l'Arxiu Municipal de Tona. El fons va estar a la col·lecció "Fons patrimonials i familiars de l'ANC (Miscel·lània)". Eliminada aquesta secció el 2009 va passar a ser independent. El 26 de juliol la part del fons dipositada a l'ANC va ingressar a l'Arxiu Municipal de Tona

2.4. Dades d'ingrés

Una part del fons estava dipositat a l'Ajuntament de Tona. Probablement des de l'any 1990. L'altra part era a l'ANC des de 1993, si bé va ingressar-hi en dos lliuraments, de 13 de desembre de 1992 i de 2 de novembre de 2006. La part de l'ANC va ingressar a l'Arxiu Municipal de Tona el 26 de juliol de 2016

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

Els fons l'integra fonamentalment la documentació generada per la família en l'exercici de les seves activitats i la defensa dels seus béns. Hi ha una part important de notícies sobre genealogia i relacions familiars. L'altra gruix important és la documentació generada per l'administració del benefici de la Causa Pia fundada pel reverend Josep Vila durant el segle XVIII. Es tracta de correspondència familiar i amb els Administradors de la Causa Pia, documentació comptable (llibres de rendes), documents identificatius i notes genealògiques

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu. Documentació de conservació permanent

3.3. Increments

Pot ingressar la part del fons que es troba a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV)

3.4. Sistema d'organització

La documentació s'ha estructurat d'acord amb el quadre de classificació de fons patrimonials i familiars de l'ANC. La documentació que es trobava a l'Arxiu Municipal de Tona s'ha re-descrit seguint els criteris de l'ANC. Les sèries que s'han identificat són les següents:

1. Genealogia, família i herència

2. Patrimoni

3. Correspondència

4. Església

5. Col·leccions factícies

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Documents del fons del Mas quintanes de Sant Hipòlit de Voltregà. Riembau de Tona. Vila de Tona, de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data creació: 2016/08/02

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2016/10/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.