Fons Escola Bressol Municipal la Cuca Fera de Tona

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08283.103.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Escola Bressol Municipal la Cuca Fera

 

1.4.1. Data inici

1994

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,92 m.

8 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Escola Bressol Municipal la Cuca Fera

 

2.2. Història del productor

L’ Escola Bressol Municipal la Cuca Fera era una de les escoles dedicades a l’educació d’infants de 0 a 3 anys. Va estar en funcionament des de 1994 a l’any 2012. El curs 2013 l’equip educatiu es va integrar a l’Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de l’Escola Bressol Municipal la Cuca Fera sempre havia estat en les dependències de l’escola fins a la dissolució de la mateixa en que va ser transferida al Servei d’Arxiu Municipal de Tona.

2.4. Dades d'ingrés

La documentació va ingressar l’any 2013

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format bàsicament pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, bàsicament memòries escolars i fotografies, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’Escola Bressol Municipal la Cuca Fera en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Fons tancat

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat  per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Hi pot haver documentació similar al fons de l’Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data creació: 2014/06/11

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/05/07

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.