Fons Patronat Casal d'Avis de Tona

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08283.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Patronat Casal d’Avis de Tona

 

1.4.1. Data inici

1992

1.4.2. Data final

2001

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,115 m.

4 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Patronat Casal d’Avis de Tona

 

2.2. Història del productor

El Patronat Casal d’Avis de Tona és l’organisme municipal que es va constituir per tal de gestionar el casal d’avis de Tona. L’any 2001 va ser extingit i es va integrar dins de la Fundació Privada can Codina

2.3. Història arxivística

La documentació del fons del Patronat Casal d’Avis de Tona ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament.

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, un cop incorporat l’ajuntament el 2005 al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, quan s’ha portat a terme la descripció del fons.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat pel  Patronat Casal d’Avis de Tona  en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Fons tancat

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat  per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data creació: 2014/06/11

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/05/07

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.