Fons Sant Hipòlit de Voltregà

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

1.1. Codi de referència

08215.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

1.4.1. Data inici

1726

1.4.2. Data final

2022

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

238,62 m.

13.454 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest municipi, derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.. D’aquest municipi (comarca d'Osona), se’n va segregar el municipi de les Masies de Voltregà l’any 1796, arran de la sentència d’un plet presentat el 1789 pels terratinents de les Masies de Sant Hipòlit. La divisió va ser confirmada per un informe de l’any 1798 i corroborada per una Reial Cèdula de 31 de juny de 1801. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. Entre els mesos de juliol i agost de 1990, Jordi Serrallonga i Ramon Espadaler van intervenir en el fons municipal i van definir un quadre de classificació específic per a l’entitat. L’arxiu va ser tractat de cap i de nou per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de gener i juliol de 2003. L’any 2004 l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Per l'època posterior a la creació del municipi de les Masies de Voltregà, pot trobar-se informació al fons de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/02

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2015/05/04

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 11 d’abril de 2011