Recursos tècnics

En aquest apartat trobem diverses eines de treball tècnic pels arxivers del Programa de Manteniment i de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals. Els recursos s'han dividiit en les categories següents:

1
Temes:
Exposicions
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment