S.A.U.R. (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales)

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08274.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

S.A.U.R. (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales)

1.4.1. Data inici

1970

1.4.2. Data final

1989

1.4.3. Comentari a data

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1,44 m (10 UI)

21 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

S.A.U.R. (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales)

2.2. Història del productor

L'any 1963, la Société d’Amenagement Urbain et Rural, amb seu a París, i la Sociedad General de Aguas de Barcelona varen fundar l’empresa SAUR (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales S.A.), responent a l’interès d’aquesta darrera d’expandir el seu àmbit d’operacions a Catalunya, més enllà de la zona que comprenia l’àrea metropolitana de Barcelona. En un principi, l’àmbit d’actuació de SAUR es va concentrar a la zona del Vallés i en poblacions situades al litoral. L’any 1997 SAUR es va fusionar amb la societat Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U), empresa constituïda el 1968 per Aguas de Barcelona.

Durant les dècades de 1970 i 1980 SAUR fou l'empresa que va projectar l'actual sistema de captació, subministrament i distribució d'aigua potable al municipi de Súria i que també s'encarregava d'oferir el servei municipal d'abastiment d'aigua.

2.3. Història arxivística

El fons es trobava a les oficines de SAUR a Súria, ingressant a l’Arxiu Municipal en tancar aquestes.      

2.4. Dades d'ingrés

El fons ingressà a l’Arxiu Municipal abans que aquest formés part de la Xarxa d'Arxius Municipals, essent-hi transferit en tancar l'oficina de SAUR a Súria.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació pròpia de l'empresa, en l'execució de les seves funcions. Inclou apartats d'administració general; règim econòmic i patrimonial; i activitats i serveis.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons un quadre de classificació específic elaborat i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

La descripció s’ha realitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Documentació del fons municipal relativa al servei municipal d'abastiment d'aigua.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023

Autoria: Albert Rumbo i Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2023/04/11 Albert Rumbo i Soler

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.