Ampliació del dipòsit de l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet (Berguedà)

Acaba de finalitzar el trasllat de part dels fons de l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet a un nou dipòsit habilitat a tal efecte al mateix edifici consistorial. Aquest nou dipòsit soluciona els problemes de col·lapse imminent que tenia l’arxiu, i garanteix el seu creixement a curt i mig termini.

Aquesta actuació ha estat coordinada i supervisada per tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. També foren els tècnics de l’OPC els qui ordenaren, classificaren i inventariaren els fons de l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet entre els anys 1998 i 1999. Aquest arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de l’any 2006.

Les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal permeten incorporar els elements essencials per tal de garantir un correcte funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. Així, per als dos dipòsits s’hi ha adequat un espai destinat a ingrés de la documentació i un petit magatzem; el nou dipòsit s’ha equipat amb prestatgeria fixa mentre que l’altre dipòsit disposa de prestatgeria mòbil. Els espais de treball i despatx per a l’arxiver i la sala destinada a consultes continuen trobant-se a l’edifici consistorial.

En total, els dipòsits de l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet ocupen una superfície de 83,53 metres quadrats, i disposen de 354,74 metres lineals de prestatgeria. A banda dels fons corresponents a la documentació municipal (1715-2016), també s’hi conserven fins a 16 fons més que són els del Jutjat de Pau, la Falange, la Sección Femenina, l’Agrupació de Defensa Forestal, la Comunitat de Regants de l’Arija, la Cambra Agrària, el Foment Catòlic de Falgars, el Foment Catòlic de La Pobla, el Foment Catòlic del Llobregat, la Societat la Unión, la Cooperativa Obrera de l’Alt Llobregat, el Carrilet, la fàbrica Mitasa-Cal Pujol, el llegat musical de Josep Cristòfol, documentació de caràcter notarial i documentació eclesiàstica.

1
Temes:
Exposicions