Iniciem l'organització de l'arxiu municipal de Cabrils

Des del passat 6 de juliol, i amb una duració prevista de sis mesos, s’han iniciat les tasques d’organització del fons municipal de l’Ajuntament de Cabrils coordinades des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Cabrils compta amb un espai de dipòsit d’arxiu amb una capacitat total de 538 ml. En aquest espai es troben 284 ml. de documentació datada fins l’any 2003 que ja van rebre, per part de personal municipal, un primer tractament arxivístic. Aquesta part caldrà revisar-la i incorporar-la al GIAM (Gestor Integral d’Arxius Municipals). D’altra banda, el tècnic contractat haurà d’abordar el tractament de la documentació generada des de l’any 2003 i que encara no ha estat tractada.

Està prevista la finalització de la intervenció durant el mes de gener de 2021. Un cop finalitzades les tasques de tractament, es disposarà dels instruments de descripció imprescindibles per donar a conèixer a la ciutadania el contingut del fons i d’aquesta manera poder accedir-hi.