Continuem la digitalització a 51 arxius de la Xarxa d’Arxius Municipals

Entre els mesos de setembre i octubre s’ha iniciat la catorzena convocatòria del Programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM), endegat des de l’Oficina de Patrimoni Cultural.

En aquesta edició és digitalitzen les sèries documentals de les actes del Ple i de les Comissions municipals, els llibres de decrets i resolucions de 20 arxius municipals que formen part de la Central de Serveis Tècnics de la XAM, que es tradueix en gairebé 151.000 cares.

I en relació als arxius, assistits pels arxivers itinerants, del Programa de Manteniment de la mateixa XAM, es digitalitzen les sèries documentals de les actes del Ple municipals, atermenament, amillarament, cadastre, padrons i censos d’habitants de 31 arxius municipals que suposen gairebé 168.000 cares.

En aquest context de pandèmia per la COVID-19 en què ens trobem, la digitalització dels arxius municipals pren encara més importància atès que cal potenciar els serveis digitals per garantir l’accés, la conservació i la difusió dels documents adreçats als interessats, investigadors i ciutadans en general.

Per poder accedir a les actes del Ple municipal dels Arxius municipals del Programa de Manteniment de la XAM: https://www.diba.cat/amd/