Les definicions del quadre de classificació SeTDIBA


Ja  podeu accedir a les definicions de les sèries del quadre de classificació que utilitzen  els municipis de la demarcació de Barcelona adherits a la metodologia SeTDIBA. La Xarxa d'Arxius Municipals ha elaborat aquest document en el  marc de  col·laboració amb Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona per la implantació de SeTDIBA i amb el suport del del Grup  Permanent del Model de Quadre de Classificació d'Ajuntaments i  Consell Comarcals (MQCAC).

Per l'elaboració d'aquest document s'ha agafat com a base les definicions de les sèries que apareixen en el Registre d'Activitats de Tractament  publicat a la web de l'Ajuntament de Sant Feliu de  Llobregat, institució que  participa  en el Grup Permanent, i s'han completat amb les definicions  fetes des de la XAM, que també participa al Grup .  Aquest document és una prova pilot per definir  les sèries del MQCAC,  el Grup Permanent té la voluntat de fer-ne la resta perquè  el col·lectiu professional demana poder disposar d'aquest complement  al Model des de fa temps.

El document que presentem es publica en dos formats:  les definicions de les sèries ordenades per codi de classificació en format  editat (pdf) i  la mateixa informació en format de fitxer excel per poder -ho editar. Algunes de les definicions s'han adaptat a les especificitats  de la metodologia de treball  SeTDIBA . També hi ha referències a  les explicacions que  l'equip de tècnics de SeTDIBA i de la XAM publiquen  a la comunitat virtual de SeTDIBA sobre com tractar determinades  expedients i documents.