Recull de donacions a l'Arxiu Municipal de Gelida durant l'any 2021

Durant l'any 2021, l'arxiu municipal de Gelida ha incrementat en gairebé 1800 documents el patrimoni documental que custodia, gràcies a les donacions fetes per part de quatre gelidencs.  Més concretament han ingressat 1300 fotografies,  459 obres de teatre i dos cartells i 10 fotocromos de la pel·lícula "Las Largas Vacaciones del 36", els exteriors de la qual es van rodar als carrers del municipi.

També s'ha aprofitat els sis mesos de treball del Pla de Garantia Juvenil per participar en el tractament arxivístic de la documentació donada. Les tasques han consistit en la classificació, la descripció i la instal·lació en correctes condicions de conservació de la documentació, i la digitalització de les fotografies, per tal de facilitar-ne l'accés. Aquestes tasques han estat supervisades pel personal de l'Ajuntament i dirigides per l'arxiver itinerant de la Xarxa d'Arxius Municipal de la Diputació de Barcelona, 

Agraïm als senyors Ramon Tarrida, Pere Gibert, Lluís Gros i a les germanes Martínez Requena la seva generosa donació a l’arxiu municipal. Aquestes aportacions són molt valuoses ja que contribueixen a enriquir el patrimoni documental del municipi per la qual cosa animem a qualsevol persona empresa o entitat a fer arribar documentació local perquè pugui ser custodiada al servei de l’arxiu municipal.