L'Arxiu Municipal de Gironella s'incorpora al Programa de Manteniment de la XAM

L'Arxiu Municipal de Gironella (Berguedà) s’ha incorporat al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Els fons documentals d'aquest municipi, de 4.946 habitants, començaren a ser organitzats per part de l’Ajuntament, entre finals de l’any 2013 i primers del 2014, quan es va ordenar, classificar i inventariar la part més antiga de la documentació. Posteriorment, l’any 2016 es va iniciar l’ordenació, classificació i inventari de la resta de documentació conservada a l’Ajuntament de Gironella. Aquesta intervenció fou possible gràcies a un conveni entre l’Ajuntament i l’OPC. La intervenció va tenir una durada de vuit mesos i va permetre tractar poc més de la meitat de la documentació conservada. Finalment, el 2018, a través d’un altre conveni entre l’Ajuntament i l’OPC, s’inicià la darrera fase d’ordenació, classificació i inventari de la documentació, fase que va finalitzar el mes de maig de 2019 i que va tenir una durada de sis mesos. Amb aquestes intervencions, la totalitat de la documentació existent a l’Ajuntament va quedar ordenada, classificada i inventariada.

Els fons estan formats per 652,45 metres lineals de documentació que han quedat instal·lats en 5.282 unitats d’instal·lació i 10.409 registres a l’inventari. La documentació descrita abasta més de sis segles d’història, des de 1405 a 2015. En breu, els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Gironella seran accessibles a la xarxa per donar a conèixer a la ciutadania el contingut del fons i, d’aquesta manera, poder accedir-hi i consultar-lo.

Els objectius principals d'aquesta incorporació són l'actualització dels fons i la implantació progressiva d'un sistema de gestió documental únic de la mateixa manera que es fa en la resta d'arxius municipals adherits. Així es garanteix la gestió interna de l'administració municipal i l'accés extern als interessats, investigadors i ciutadans en general.

Amb aquesta incorporació, el Programa de Manteniment ja compta amb 153 municipis adherits.