L'Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra ingressa documentació escolar

Els fons de l’arxiu municipal de Sant Feliu Sasserra s’incrementen amb l'ingrés de documentació generada pels escolars del municipi al tombant de la dècada de 1970. Aquesta documentació inclou, bàsicament, memòries d'activitats escolars (especialment educació física). També inclou documentació referida a construccions escolars (1942-1986) i un excepcional llibre manuscrit (1970), de gran format, on els alumnes de l'època van plasmar-hi la història, la geografia, les festes, els costums, les tradicions, les dades econòmiques, la climatologia, etc. de la vila. Tan aquest llibre com les memòries escolars estan profusament ilustrades amb fotografies, tan històriques com contemporànies a la redacció dels documents.

Aquesta documentació va restar en poder de qui aleshores era el mestre titular de l'escola de Sant Feliu Sassera, el senyor Fernando Bascuñana Royo, el qual en feu donació a l'Ajuntament de la vila. Ara, aquest material ha ingressat a l'Arxiu Municipal.

L’arxiu municipal de Sant Feliu Sasserra forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007 i rep el suport tècnic d’un arxiver itinerant.