L'arxiu municipal del Pla del Penedès restaura els plànols cadastrals de 1933

Aquest estiu, l’equip del taller de restauració de Berta Blasi han restaurat els 17 plànols cadastrals de l’any 1933 que es conserven a l’arxiu municipal del Pla del Penedès. Durant els seus gairebé 80 anys de vida aquests documents han estat molt consultats i es trobaven en un estat de deterioració bastant avançat. El tractament ha consistit en una neteja mecànica en sec de la documentació, l’eliminació de reparacions anteriors, la consolidació d’estrips i llacunes, l’aplanat i, finalment, la instal·lació de la documentació amb material de conservació adequat.

El passat dimarts 21 de setembre la restauradora Berta Blasi va fer entrega i presentació dels treballs realitzats a l’alcaldessa del Pla del Penedès Vanessa Gascó.

El tractament ha estat finançat per Diputació de Barcelona dins el programa de restauració anual que la mateixa Diputació ofereix als arxius adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. L’arxiu municipal del Pla del Penedès forma part d’aquesta xarxa ja que està adherit al Programa de manteniment amb l’assistència d’una arxivera itinerant.