Ingressa a l'arxiu municipal de Masquefa el fons Família Monner

El passat dia 23 de novembre es va formalitzar el contracte de donació de la documentació de la família Monner a l’arxiu municipal de Masquefa. Es tracta de la primera donació important d’un fons particular que ingressa a l’arxiu d’aquest municipi.

Aquesta família es va dedicar, entre 1915 i 1968, a la compravenda de vi. El volum de més important de la documentació que s’ha ingressat fa referència a la gestió d’aquest negoci. Una documentació que és un testimoni important del passat agrícola d’aquest municipi. A partir de la dècada dels anys seixanta, la família abandona la compravenda de vins i passa al negoci immobiliari, participant en la construcció d’una de les urbanitzacions més importants de Masquefa, el Maset. A l’arxiu ha ingressat material promocional d’aquesta vessant del negoci familiar.

Juntament amb la documentació de les diverses activitats econòmiques que van desenvolupar diversos membres de la família, també ha ingressat a l’arxiu documentació de tipus familiar i social que complementa i enriqueix els fons custodiats a l’arxiu municipal.

En total, el fons està format per 3,5 ml, i la cronologia principal va des de 1910 fins a la dècada de 1970. Fora d’aquesta cronologia hi ha, de manera puntual, un contracte de rabassa morta de 1795.

A dia d’avui encara s’està treballant en el tractament i anàlisi de la documentació ingressada i la previsió és la de tenir-ho tot tractat durant el primer trimestre de l’any 2023. L’arxiu municipal de Masquefa forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007 i rep el suport d’una arxivera itinerant.