L'Arxiu Municipal de Viladecans ingressa el fons patrimonial de la Quadra Burgesa - Torre-roja (segles XIII-XIX)

El passat 7 de desembre es va signar l'acta de donació del fons patrimonial de la Quadra Burgesa - Torre-roja de Viladecans, procedent de mans del seu cedent, sr. Claudi Arañó Bertran, ciutadà de Barcelona. Un conjunt documental que romania des d'abans de la Guerra Civil a mans de la família Aranyó, antiga propietària de la Torre-roja i de les seves finques agràries que havien conformat l'antiga jurisdicció senyorial de la Quadra Burgesa durant bona part de l'epoca medieval i moderna. 

Un cop inventariat i catalogat el fons s'han enumerat 76 unitats documentals, amb dates extremes que discorren des de mitjans del segle XIII fins al segle XIX. El fons presenta un seguit de lligalls on destaquen 36 pergamins d'època medieval, de mides diverses i en regular estat de conservació. Dits pergamins complementen cinc més que ja custodiava l'Arxiu Municipal de Viladecans i que també procedien del mateix fons de la Quadra Burgesa - Torre-roja

S'espera, en un futur proper, la restauració dels pergamins que necessitin intervenció urgent, així com la digitalització, transcripció i traducció dels seus continguts. En paral·lel, es proporcionarà accés a tots els investigadors i persones interessades. 

Cliqueu aquí per a llegir més informació i veure una peça audiovisual que s'ha fet com a difusió d'aquest ingrès documental.

https://www.viladecans.cat/ca/novadocumentacioarxiu