Arxiu Municipal de Masquefa

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Masquefa  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Masquefa. L´Arxiu Municipal de Masquefa forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Masquefa

Major, 91-93

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.

Consultes i informació 937 725 030  o  masquefa@diba.cat 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Masquefa conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Masquefa:

 

           Fons de l'Administració Local

101    Ajuntament de Masquefa

102    Masquefa Impulsa S.L.

           Fons privats

301    Delegació Local de FET y de las JONS, (1939-1979), (0,12 m.)

302    Casino Popular Recreatiu de Masquefa  (1928-1938) (0,24 m)     

303    Hijos de Rogelio Rojo S.A. (1935-1987), (0,12 m.)

304    Família Monner (1795-1976), (3,72 m.)

305    Televisió de Masquefa (1980-2009), (3,6 m.) 

          Col·leccions

901    Col·lecció de pergamins (1451-1576), (0,12 m.)

902    Col·lecció Masquefa, (1938-1938), (0,01 m.)