Casino Popular Recreatiu de Masquefa

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08119.310.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Casino Popular Recreatiu de Masquefa

1.4.1. Data inici

1928

1.4.2. Data final

1938

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

15 unitats de descripció

0.24 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Casino Popular Recreatiu de Masquefa

 

2.2. Història del productor

Entitat formada al 1928 i segons els seus estatuts aprovats aquest any, la seva finalitat era l’organització d’activitats de lleure per a la població de Masquefa. S’organitzen balls, sessions de cinema i representacions teatral.  

2.3. Història arxivística

El tractament i descripció  del fons del Casino Recreatiu de Masquefa es realitza en el mes de març  de l’any 2014, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents produït orgànicament, reunit i utilitzat per l’associació  Casino Popular Recreatiu de Masquefa en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons està constituït bàsicament per la documentació de la gestió econòmica i patrimonial de l’entitat aixì com els seus estatuts.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat per tractar-se de documentació històrica

3.3. Increments

Es desconeix l’existència de més documentació d’aquest fons.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

El fons està descrit amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons municipal completa l’acció cultural del municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2017/06/26

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2017/06/26

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 de febrer de 2019.