L’ajuntament de Callús digitalitza els padrons municipals d’habitants

Aquest més de desembre s’ha dut a terme la digitalització dels padrons municipals d’habitants i fulls d’inscripció al padró que es custodien en l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Callús. Un total de 6124 cares que abasten cronològicament des de 1857 fins 1996, any quan arranca l’aplicació informàtica del padró continu i permanentment actualitzat.

Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies al recurs de digitalització de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per als municipis de la Xarxa d’Arxius Municipals que formen part del Programa de Manteniment.

La digitalització d’aquestes sèries documentals vol permetre la lliure consulta, accessibilitat i difusió de la documentació sense necessitat de manipular els originals, procurant la millor preservació dels documents i conservació de la memòria demogràfica local.

L’Arxiu Municipal de Callús forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de 2005 i rep el suport d’un arxiver itinerant.