Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Feliu de Codines. L´Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament  de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 12 h.

Consultes i informació  938 662 634  o  st.feliuc@diba.cat  

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Feliu de Codines conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines:

             Fons de l'Administració Local                                                                       

101        Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau Sant Feliu de Codines

Fons privats

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1950-1962), 0.01 m.

304        Associació Cultural La Pinya dels Cingles de Bertí

305        Club de Futbol Sant Feliu (1998-1999), 0.08 m.

306        Baronia  de Montbui(1785-1853), 0.01 m.

Col·lecions

901        Col·lecció de Sant Feliu de Codines, (1674-2010), 0.12 m.

902        Col·lecció de postals de la família Girau

910        Hemeroteca (1981-2014), 0.45 m.