Fons de l'Associació Cultural La Pinya dels Cingles de Bertí

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Associació Cultural La Pinya dels Cingles del Bertí

1.4.1. Data inici

1990

1.4.2. Data final

2016

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

23 documents textuals

23 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Associació Cultural La Pinya dels Cingles del Bertí (1996-2016), Associació Cultural Endavant (1990-1996)

2.2. Història del productor

L’Associació Cultural La Pinya dels Cingles del Bertí és l’antecessor de l’Associació Cultural Endavant. Aquesta associació  fundada a l’any 1990 tenia com a finalitats: la promoció de la informació i la cultura local així com la recerca i la recuperació de la història de Sant Feliu de Codines; la defensa de la llengua catalana i la recuperació; i el manteniment de les tradicions locals. Per aconseguir les seves finalitats l’associació portava a terme l’organització de seminaris sobre temes locals i l’edició de la Revista La Pinya, on s’expliquen els fets més importants del poble, segons els article 2 de l’Estatuts de l’Associació.

A 30 de juliol de 1996 es constituïx l’ Associació Cultural  L’Associació Cultural La Pinya dels Cingles del Bertí que és la transformació de la l’Associació Cultural Endavant.

L’Associació està activa fins el dia 3 de març del 2016 quan es pren l’acord de la dissolució de l’Associació i s’entrega el patrimoni liquidat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

2.3. Història arxivística

El fons de l’Associació Cultural La Pinya dels Cingles del Bertí i de l’Associació Cultural Endavant ha estat conservat per la institució fins a la data de la liquidació de l’Associació a l’any 2016.

La documentació donada a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines és la única que s’ha conservat desprès de l’eliminació descontrolada realitzada per l’últim director de la revista La Pinya, segons la carta que la Junta Directiva va adreçar als socis per comunicar la dissolució de l’Associació.

El 19 d’abril de 2016 la Comissió liquidadora lliura a l’ajuntament els documents de l’Associació. La descripció es fa durant el més de maig de 2016

2.4. Dades d'ingrés

El 19 d’abril de 2016 es fa entrega a l’ajuntament de la documentació

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format bàsicament per la documentació de constitució de les associacions, els estatus, diversos certificats dels acords de canvis de membres de la Junta Directiva, de les identificacions fiscals. La resta de documentació ha estat eliminada.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació elaborat per l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Per la documentació ingressada al Servei d’Arxiu Municipal i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Es conserva 143 números publicats de La Pinya, des de 1981 fins al 2015 a 910.01 Hemeroteca La Pinya a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

5.4. Bibliografia

‘La Pinya’ de Sant Feliu desapareix després de 35 anys i el darrer director llença tot l’arxiu fotogràfic, El Nou9.cat,  4/4/2016

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2016/06/10

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2016/06/10

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment