Col·lecció de postals de la famíla Girau

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08210.902.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció de postals de la família Girau

1.4.1. Data inici

1920

1.4.2. Data final

1930

1.4.3. Comentari a data

Les postals són de la dècada dels anys vint per les imatges que es mostren.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

14 postals

14 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

El creador i conservador de la col·lecció és la família Girau

 

2.2. Història del productor

Família de farmacèutics de Barcelona, les postals la va adquirí el pare Girau i el seu fill va realitzar la donació.

2.3. Història arxivística

La documentació que forma part d’aquesta col·lecció ha estat recopilada i guardada per la família Girau que la va conservar fins al 2001 data de la donació a l’Ajuntament de sant Feliu de Codines

2.4. Dades d'ingrés

La col·lecció va ser donada el 27 de juny del 2001 per part del Sr. Lluis Girau Bach a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció s’ha format  per 14 postals que van donar la família on surten diverses imatges del poble a la dècada dels anys vint.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer eliminacions.

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat d’increments de document de la col·lecció

3.4. Sistema d'organització

Ordenades numèricament segons el catàleg realitzat.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Existeix catàleg de les postals automatitzat amb el programa GIAM.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

El fons municipal de l’ajuntament perquè aquesta col·lecció complementa la informació municipal

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2017/03/20

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2017/03/20

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.