Arxiu Municipal de Cabrera d’Anoia

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Cabrera d’Anoia és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Cabrera d’Anoia. L´Arxiu Municipal de Cabrera d’Anoia forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Cabrera d’Anoia

Pl. Canaletes, 1

Horaris de consulta: dilluns i divendres de 9 a 14h

Consultes i informació: 937 749 017 i e-mail: cabrerai@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Cabrera d’Anoia conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Cabrera d’Anoia.

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101     Ajuntament de Cabrera d’Anoia                                                                              

            Fons públics no municipals                                                                                       

201     Jutjat de Pau de Cabrera d’Anoia (1873-1994), 3 m.

            Fons privats

301        Hermandad sindical de Labradores y Ganaderos (1939-1984), 0,24 m.

302        ADF Anoia (1988-1997), 0,2 m.

303        Delegació local de FET y de las JONS (1964-1970), 0,12 m

304        Comisión local de la Mutualidad Nacional Agraria (1963-1980), 0,24 m.

305        Cambra Agrària local (1988-1996), 0,12 m.

 

.