Arxiu Municipal de Calldetenes

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Calldetenes  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Calldetenes. L'Arxiu Municipal de Calldetenes forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14 h

Consultes i informació: 93 886 31 05 o calldetenes@diba.cat

www.calldetenes.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Calldetenes conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Calldetenes

 

          Fons de l’Administració Local

101   Ajuntament de Calldetenes

           Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau de Calldetenes

           Fons privats

303   Família Vergés (1725-1930), (0,23 m.)

304   Productos del Cerdo/Blason (s. XX), (1,00 m. aprox.)

305   Associació de Pares i Mares de l'Escola Bressol (1988-2008), (0,10 m.)

306   Societat Coral Sant Martí de Riudeperes (1994-1994), (0,10 m.)

           Col·leccions

901   Col·lecció Local de Calldetenes

902   Club Atlètic Saturn