Arxiu Municipal de Gaià

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Gaià és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Gaià. L’Arxiu Municipal de Gaià forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.

Consultes i informació: 93 839 01 51 o  gaià@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gaià conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gaià

            Fons de l'Administració Local                                                                                                    

101     Ajuntament de Gaià

            Fons públics no municipals                                                                                                      

201     Jutjat de Pau de Gaià (1870-2012), (3,96 m.)

            Fons privats                                                                                                                                 

301     Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1950-1960), (0,2 m.)

303     Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1973), (0,1 m.)

304     Unión Patriótica (1920-1930), (0,1 m.)

305     Documentació eclesiàstica (1774-1951), (0,1 m.)

306     Documentació notarial (1774-1951), (0,1 m.)

307     ADF (1980-2000), (0,48 m.)

            Col·leccions         

901     Pressupostos de la Diputació de Barcelona (1879-1915), (0,12 m.)

 

Pàgines filles