Arxiu Municipal de Roda de Ter

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Roda de Ter és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Roda de Ter. L´Arxiu Municipal de Roda de Ter forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns i dimecres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 850 00 75 o  rodadeter@rodadeter.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Roda de Ter conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Roda de Ter

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de Roda de Ter

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Roda de Ter (1836-2011)

202  Mancomunitat intermunicipal (1986-2005), (1,50)

           Fons privats

302    InPro (1994-1998), (0,12)

303  Comitè Local Antifeixista (1936-1936), (0,07)

307    Delegació Local d'Unión Patriótica (1928-1928(, (0,12)