Arxiu Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. L´Arxiu Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Carrer de Sant Antoni, 31.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938 970 690 i e-mail: st.cugats@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Cugat Sesgarrigues conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Fons públics no municipals

202        Jutjat de Pau de Sant Cugat Sesgarrigues (1862-1999), 2.16 m.

Fons privats

301        Delegació local de FET y de las JONS (1957-1976), 0.12 m.

302        Societat Centre d’Esquerra Republicana (1931-1934), 0.12 m.

303        Hermandad local de Labradores (1953-1957), 0.12 m.

304        Monte-Pio de Sant Adjutori / Germandat de Sant Cugar Sesgarrigues (1871-1957), 1,2 m.

305        Comitè local de Milícies Antifeixistes (1936), 0.12 m.

306        Sindicat Agrícola Cooperatiu (1909-1989), 0.6 m.

307        Cambra Agrària local (1962-1991), 0.36 m