Arxiu Municipal de Rubió

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Rubió  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Rubió. L´Arxiu Municipal de Rubió forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2013

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament  de Rubió

Plaça de  l’Ajuntament, s/s

Horaris de consulta: dimarts i dijous de 9 a 14 h.

Consultes i informació:  938 094 181 o  rubio@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Rubió conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Rubió

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Rubió

         Fons públics no municipals                                                                                        

201   Jutjat de Pau de Rubió (1939-2011), 1.5 m.

202   Escola mixta (1954-1965), 0.8 m.                                                      

          Fons privats

301   Comissió local de la Mutualitat agrícola (1972-1981), 1.1 m.

302   Agrupació de defensa forestal (ADF)

303   Delegació local de la FET i de las JONS (1956-1976), 0.05 m.

 

          Col·leccions                                                                                                                    

912   Hemeroteca