Arxiu Municipal de Sant Martí Sarroca

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Martí Sarroca és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. L´Arxiu Municipal de Sant Martí Sarroca forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sant Martí Sarroca

Carrer de Ferran Muñoz, 4-6.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 14 h. Dijous de 16 a 20 h.

Consultes i informació: 938 991 111 i e-mail: st.martisa@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Martí Sarroca conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Martí Sarroca

             Fons de l'Administració Local                 

101      Ajuntament de Sant Martí Sarroca                                                                                                                                                                                                                            

             Fons públics no municipals                                                                                                                                                                                                                                         

201      Jutjat de Pau de Sant Martí Sarroca, 4 m.

 

             Col.leccions

901       Col.lecció de la revista El Martinet, 1992-2009.