Arxiu Municipal del Brull

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal del Brull és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi del Brull. L'Arxiu Municipal del Brull forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament del Brull

Pl. De l’Ajuntament, s/n

08559 EL BRULL

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 11 a 13 h.

Consultes i informació: 93 884 00 41 o brull@elbrull.cat

www.elbrull.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal del Brull conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal del Brull

          Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament del Brull

102   La Castanya

          Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau del Brull

           Fons Privats         

304   ADF Montseny Ponent

305   Fons Mas Vilar

          Col·leccions

901   Col·lecció Local del Brull