Fons Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d'Osona (CGATO)

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08171.315.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d'Osona (CGATO)

 

1.4.1. Data inici

1962

1.4.2. Data final

2009

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

3,79 m.

442 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d'Osona (CGATO)

 

2.2. Història del productor

La Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d'Osona (CGATO) es constitueix de manera oficial lany 1997, tot i que des de la dècada de 1990 fa activitats relacionades amb el món de l teatre amateur a Osona. Entre les seves funcions hi havia la dinamització teatral a la comarca. Va realitzar diverses accions en aquest sentit: des de la publicació de la revista Molta Merda, a la organització del Consurs literari d'obres de teatre anomenat Boira teatre, a trobades anuals de grups de teatre amateur. Entre els seus impulsors més destacats cal destacar la figura de Maria Àngels Parareda i Mora. L'any 2009 va cesar les seves activitats.

2.3. Història arxivística

L'arxiu sempre ha estat conservat a les diferents seus de l'entitat, fins a l'any 2012 en que es fa donació al Servei d'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès perquè en tingui cura i el difongui públicament. El fons no disposava d'instruments de descripció.

2.4. Dades d'ingrés

Mitjançant conveni entre el CGATO i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, l'any 2012 ingressa el fons a l'arxiu.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons abasta quatre grans àmbits de documentació: el que és administració general de l'entitat, el bloc de gestió econòmica, el bloc d'activitats artístiques i el de col·leccions. A destacar, dins de l'apartat d'activitats artístiques, el recull de la pràctica totalitat de les activitats dels grups de teatre amateur osonenc del període 1982-2008.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

La documentació és de conservació permanent.

3.3. Increments

No previstos, tot i que es poden produir si l'enitat reprèn les seves activitats.

3.4. Sistema d'organització

Quadre de classificació funcional elaborat pel Servei d'Arxius Municipal de Prats de Lluçanès.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Hi ha documentació relacionada amb l'activitat artística a l'Arxiu Muncipal de grups que han actuat a Prats de Lluçanès i dels teatres i equipaments culturals del municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.