Prats de Lluçanès

Arxius municipals digitals 

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de descripció (quadre de classificació, inventari-catàleg) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat

18
Fitxers adjunts:
1
Temes:
Exposicions
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment