El cinema als fons dels arxius del Programa de Manteniment.

Una de les funcions que té encomanades el Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals és la protecció, recuperació i conservació del patrimoni documental dels municipis que estan adherits, d’acord amb l’article 68 del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, que els  ajuntaments del Programa han aprovat. Aquesta defensa es tradueix en l’ingrés als arxius municipals de fons i col·leccions documentals resultants de l’activitat de les persones físiques o jurídiques privades del municipis o que hi hagin estat vinculades. El cinema és una de les temàtiques que es repeteix en els ingressos de fons en diversos municipis del Programa de Manteniment.

La documentació sobre cinema pot provenir de donacions de persones o empreses vinculades directament amb el cinema local, o bé de fons d’entitats associatives o culturals que feien projeccions de cinema dins de les seves activitats. En qualsevol dels dos casos, aquests fons i col·leccions ajuden a completar la informació i la documentació que els arxius municipals tenen de l’ambient cultural i d’entreteniment dels municipis.

Una petita mostra dels fons és la següent:

  • A l’arxiu municipal de Llinars del Vallès s’hi troba la Col·lecció de cartells del Cinema Llinars, formada per més de 270 cartells de cinema i d’altres activitats culturals que es feien al cinema, 110 fotograma en cartró, 461 fotogrames en paper i 40 transparències d’anuncis publicitaris (vidre i plàstic). Són pel·lícules dels anys setanta, vuitanta i noranta. Recuperats de la sala de projecció abans de començar les obres de rehabilitació de l’edifici.
  • A l’arxiu municipal de Tona s’hi troba la Col·lecció de programes de mà del Sr. Lluís Auroux Poblador,   formada per uns 580 programes de mà aproximadament, instal·lats en un àlbum. Els programes de mà són petits, mida 111 mm x 148 mm. Són programes de mà que es repartien pels comerços del poble per informar de les pel·lícules que es projectarien el cap de setmana. Són de pel·lícules que es van projectar entre 1958 i 1965.
  • A l’arxiu de Vallbona d’Anoia s’hi troba el Fons Jaume Farrés Sabaté i família, on hi ha documentació de la Constitució de l’empresa d’espectacles Simon, Pactes cine Simó amb la Societat “Circulo de Capellades” i el cinema de Capellades, la comptabilitat de diversos anys, programes de mà, plaques de vidre publicitàries i talonaris d’entrades. Aquesta documentació abasta des  principis dels anys 40 fins a començament dels anys 70.
  • A l’arxiu municipal de Prats de Lluçanès s’hi troba la Col·lecció Cinema de Prats, constituïda per tres capses de documentació del cinema del poble de 1963 a 1987. La col·lecció consta de clixés de publicitat (1963-1974) i cartells de pel·lícules (1982-1987).
  • A l’arxiu municipal de Súria s’hi troba la Col·lecció Cinema Califòrnia, formada per 14.833 cartells, distribuïts en produccions americanes (3.520 cartells), produccions europees (3.478), produccions de l’Estat espanyol (2.182), produccions mexicanes i argentines (538) i produccions classificades ‘S’ i gènere de Karate (375). També hi consten 6 caixes de fotogrames de 24x34 cm., sense classificar. El material fa referència a pel·lícules projectades en aquest cinema entre 1953 i 1985, que són els anys en els que va mantenir aquesta activitat. La col·lecció fou recuperada de l’edifici l’any 1987, quan l’Ajuntament de Súria va adquirir-lo.

Abans de posar a disposició dels usuaris aquesta documentació s’ha de realitzar el tractament arxivístic adequat. Aquest tractament consisteix en la classificació i descripció de la documentació, la seva instal·lació en correctes condicions de conservació i si és possible la seva digitalització. Per tant, no tots aquests fons estan accessibles actualment.

Els Arxius Municipals del Programa de Manteniment està oberts a rebre les donacions d’aquest tipus de temàtica o de qualsevol persona o entitat vinculada amb el seu municipi.