Presentem un Ban per a l’extinció d’incendis, per l’ODS Vida Terrestre

El document escollit per a la secció  Docs XAM Agenda 2030 del mes de novembre és el ban fet el 1986 per l’Alcalde de Vilanova de Sau mobilitzant en cas d’incendi tots els homes útils de 18 a 60 anys. Vinculem el document a l’objectiu 15 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: “Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat”.

En el món mediterrani un dels principals riscos del medi natural són els incendis i la seva prevenció és essencial per assolir l’objectiu marcat, i el ban exemplifica la llarga tradició que tenen les nostres comunitats en la preservació de l’entorn. El document reflecteix aspectes que tot i no haver passat tants anys ara ens poden sorprendre, però la mateixa implicació s’ha adaptat a les noves formes en què s’articulen actualment les comunitats dels petits municipis per protegir el medi ambient, a través de les Agrupacions de Defensa Forestal.

Podeu veure el document sencer i el seu context a la secció Docs XAM Agenda 2030 a l’ODS 15 - Vida terrestre.