Arxiu Municipal de Tiana

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Tiana és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Tiana. L´Arxiu Municipal de Tiana forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2012.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Tiana

Plaça de la Vila, 1

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h. Dimarts 16 a 18 h.

Consultes i informació 933 955 011 i e-mail: tiana@tiana.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Tiana conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Tiana

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Tiana

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Tiana (1870-2013), 18 m.

Fons privats

301        Cambra agrària local (1963-1971), 0.05 m.

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1948-1973), 0.11 m.

304        La Creu Roja (1905/1963), 0.11 m.

               Col·leccions

901        Col·lecció Tiana (1841/1989), 0.8 m.

               Particular (S. XIX i XX), 0.04 m.

               Lluís Noguera Vila (casa caritat) (1931-1934), 0.02 m.

               Can Baratau (1945-1949), 0.01 m.

               Hermanos Parra (1988-1989), 0.01 m.

Pàgines filles