Actualitzem els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Folgueroles

A partir d’avui, ja es troben actualitzats els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Folgueroles a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta notícia incorporem a les dades ja publicades anteriorment, l’inventari – catàleg del fons municipal de custodiat a l’Arxiu Municipal de Folgueroles, amb les unitats de descripció descrites a data d’octubre de 2023. Des de la fitxa de fons podeu accedir al quadre de classificació i a l’inventari – catàleg.

Disposar dels instruments de descripció és imprescindible per conèixer els contingut dels fons i, d’aquesta manera, poder accedir-hi i consultar-los. Per a més informació, podeu consultar la pàgina de l’Arxiu Municipal dins la web de l’Ajuntament de Folgueroles.

L'Arxiu Municipal de Folgueroles forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2006 i rep el suport d’un arxiver itinerant.