Fons Ajuntament de Roda de Ter

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08183.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Roda de Ter

1.4.1. Data inici

1737

1.4.2. Data final

2021

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

332,8 m.

8.670 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Roda de Ter

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Roda de Ter és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Roda de Ter. Aquest municipi (comarca d'Osona), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim, va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins finals del s. XX. L'any 1982 es va portar a terme una ordenació subvencionada parcialment per la Generalitat i portada a terme per J. Molera i A. Febrer. Entre els anys 1996 i 1997 l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació portà a terme la intervenció en primera fase que va concloure la descripció informatitzada del fons, i el 2007 l'ajuntament signà el conveni amb Diputació de Barcelona per a portar a terme el manteniment de l'arxiu. A partir d'aquest conveni i després de resoldre problemes d'espai de dipòsit, des de desembre 2009 fins març 2010 es va portar a terme una intervenció d'actualització prèvia a l'inici del manteniment.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/05/12

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/05/10

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.