Apunts

L’Arxiu Municipal d’Olèrdola publica l’inventari del fons Heretat de la Casa Gran de Moja

L’Arxiu Municipal d’Olèrdola, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006, posa a disposició dels interessats l’inventari del fons Heretat de la Casa Gran de Moja. Aquest fons va ingressar a l’Arxiu Municipal a l’octubre de 2021 gràcies a la donació de la seva darrera propietària Jeannine Mestre.

L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons del Centre d'Esports Súria

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons del Centre d'Esports Súria, donació que el 2017 van fer els responsables del club. Posteriorment el fons fou ordenat, classificat i inventariatl.

L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons de l'empresa SAUR

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons de l’empresa SAUR (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales). Aquest fons va ingressar a l'Arxiu Municipal de Súria quan van tancar les oficines de l'empresa a Súria.

L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons de la coral Bell Repòs-L'Esplai

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons de la coral Bell Repòs-L'Esplai, donació que el 2017 van fer els propis integrants de la coral. Posteriorment el fons fou ordenat, classificat i inventariatl.

L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons de la família Coll-Borrell

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons de la família Coll-Borrell. Aquest fons va ingressar a l'Arxiu Municipal juntament amb el del poeta surienc Salvador Perarnau i Canal (https://xam.diba.cat/wiki/fons-salvador-perarnau-canal), ja que Benvinguda Coll Borrell era la seva esposa. A l'hora de fer el tractament, però, es van identifcar dos fons clarament diferenciats; el propi del poeta i el de la família de la seva esposa.

L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons de l’antiga fàbrica de cal Jover

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons de l’antiga fàbrica de Cal Jover, donació que el 2011 va fer el surienc Jesús Serradilla Tabares, com a administrador de la societat propietària del recinte Industrial Ser, SL. Posteriorment, aquest fons de 63,60 metres lineals de documentació conservada en 509 unitats d’instal·lació ha estat inventariat i classificat.

Actualitzem els instruments de descripció de l’arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola

A partir d’avui, ja són disponibles a la xarxa els instruments de descripció actualitzats de l’arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola. Aquests es troben a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Actualitzem els instruments de descripció de l’arxiu municipal d'Avià

A partir d’avui, ja són disponibles a la xarxa els instruments de descripció actualitzats de l’arxiu municipal d'Avià. Aquests es troben a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Actualitzem els instruments de descripció de l’arxiu municipal de L'Espunyola

A partir d’avui, ja són disponibles a la xarxa els instruments de descripció actualitzats de l’arxiu municipal de L'Espunyola. Aquests es troben a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Publicació dels instruments de descripció de l’arxiu municipal de Santa Maria de Miralles

Un cop finalitzada l’organització de l’arxiu municipal de Santa Maria de Miralles (Anoia), en el darrer trimestre de 2022 es va formalitzar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, permetent-los acollir-se al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’OPC que garanteix a través de l’equip d’arxivers itinerants la consolidació de la gestió diària de l’Arxiu Muni