Arxiu Municipal de Marganell

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Marganell és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per a garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Marganell. L'Arxiu Municipal de Marganell forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2017.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938 357 063 o marganell@diba.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Marganell conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Marganell.

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de Marganell (1797-2023), 74,63 ml.

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Marganell (1859-2011), 2,4 ml.

            Fons privats

302  Societat de caçadors de Marganell

303  Juventud Agrícola de Marganell/ Sociedad Juventud Recreativa de Marganell (1914-1960), 0,12 ml.

304  Societat cultural i recreativa de Marganell (1964-2003), 0,36 ml.

305  Cambra Agrària (1936-1994), 2,64 ml.

306 Sindicat Vertical (1939-1943), 0,12 ml.