Arxiu Municipal de Rellinars

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Rellinars és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Rellinars. L´Arxiu Municipal de Rellinars forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Rellinars

Plaça de l’Ajuntament, s/n

08299 Rellinars

Horaris de consulta: dimecres de 9 a 11 h. Dijous i divendres de 9 a 13 h.

Consultes i informació  938 345 000  i e-mail: rellinars@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Rellinars conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Rellinars

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Rellinars

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Rellinars (1876-2010), 3.10 m.

Fons privats

301        Germandat  sindical de Llauradors de Rellinars (1940-1950), 0.2 m.

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1945-2012), 0.1 m.

              Col·leccions

901        Col·lecció Rellinars (escriptures particulars), (1878-1928), 0.1 m.