Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló

Arxius municipals digitals    El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Vicenç de Torelló. L'Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
  • Visites per escoles

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 938.590.003 o st.vicenst@diba.cat

www.santvicencdetorello.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Vicenç de Torelló conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló.

 

          Fons de l’Administració Local

101     Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

          Fons públics no municipals

201     Jutjat de Pau de Sant Vicenç de Torelló (1871-2014), (15,0 m.)

          Fons privats

303     Delegació Local de la FET i de las JONS (1939-1974), (0,11)

304     Associació Vall del Ges.net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges)

305     Cooperativa de consum la Popular (1967-1970), (0,11 m.)

          Col·leccions

901     Rossend Ferrer i Codolosa (1988-2000), (159 GB)