Arxiu Municipal de Subirats

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Subirats és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Subirats. L´Arxiu Municipal de Subirats forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2011.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Subirats

Plaça de l’Ajuntament, s/n.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 938 993 011 i e-mail: subirats@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Subirats conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Subirats

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Subirats

102        Patronat de Turisme de Subirats

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Subirats (1850-1990), 12 m.

Fons privats

301        Hermandad sindical de Labradores (1939-1967), 0.24 m.

303        Delegació local de FET y de las JONS (1943-1974), 0.12 m.

304        Fuerzas y Alumbrado, SA (1921-1967), 0.24 m.

305        Comitè local de Milícies Antifeixistes (1936), 0.12 m.

Col.leccions

901        Col.lecció bibliogràfica local

902        Procediments judicials militars (sumaríssims) que afecten a Subirats