Arxiu Municipal de Viladecavalls

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Viladecavalls és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Viladecavalls. L´Arxiu Municipal de Viladecavalls forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Viladecavalls

Antoni Soler i Hospital, 7-9

08232  Viladecavalls

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació   937 887 141  i e-mail: viladecavalls@viladecavalls.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Viladecavalls conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Viladecavalls

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Viladecavalls

              Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Viladecavalls (1879-1991), 1,6 ml.