Col·lecció Club Atlètic Saturn

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08037.902.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció Club Atlètic Saturn

1.4.1. Data inici

1954

1.4.2. Data final

2006

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,46 m

30 unitats de descripció

Paper, òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Col·lecció Club Atlètic Saturn

 

2.2. Història del productor

El Club Atlètic Saturn va totalment lligat a la història del Cros de Calldetenes tot i que el cross és anterior a la fundació del club, ja que la primera edició de la cursa va tenir lloc l’any 1954 i va ser organitzat per l’Obra Atlètica Recreativa (OAR)Posteriorment l'organització va anar a càrrec el Club Atlètic Saturn i des del 1997 fins ara se’n responsabilitza l’Ajuntament de Calldetenes i el Club Atlètic Vic, assessorats per una colla de voluntaris de Calldetenes que sempre han estat molt vinculats a la cursa.

El Club Atlètic Saturn va sorgir com una branca del Club Atlètic Vic amb  la intenció de promoure l’atletisme en l’entorn calldetenenc, tenint en compte que nou atletes del poble formaven part de l’Atlètic Vic. Inicialment es va crear un equip per competir a nivell de Catalunya i es va formar una pedrera d’atletes. Als anys seixanta es va arribar a la tercera categoria en pista dels campionats de Catalunya i es va competir  amb alguns equips importants com l’Espanyol, el Gimnàstic de Tarragona i el Lleida. Tres anys més tard l’assistència d’atletes va començar a davallar fins que no es va arribar al mínim d’atletes exigit per a  poder  competir i l’equip va desaparèixer, no obstant això, el Club Atlètic Saturn va continuar pel que feia  a l’organització del cross, i també va organitzar curses de mig fons, curses per la festa major i el Campionat d’Osona de Fons durant els inicis de la dècada dels vuitanta. El Club Atlètic Saturn va arribar a tenir un centenar de socis i, a part de la quota mensual que aquests hi aportaven, una altra forma de finançament era efectuant el servei de correus, en el que hi participava des de l’alcalde fins a la persona més jove que disposés de vehicle. La meitat del que es recaptava anava destinat a l’atletisme i l’altra a beneficència. Als anys noranta va desaparèixer l’Atlètic Saturn principalment per esgotament del seus responsables, tenint en compte  que durant uns quaranta anys Josep Aguilar havia estat al capdavant de l’organització. Per aquest motiu el 1993 va ser premiat pel seu esforç amb la Medalla de forjador de la història esportiva de Catalunya, atorgada per la Generalitat de Catalunya. L'any 2004, amb motiu dels 50 anys del Cros de Calldetenes, el Club es va refundar per a la commemoració de l'efemèride.

2.3. Història arxivística

La documentació de la col·lecció ha estat cedida i aportada per diferents integrants del club, bàsicament a partir de la commemoració del cinquantenari del Cros de Calldetenes.

2.4. Dades d'ingrés

Principalment l'any 2004 en motiu dels 50 anys del Cros de Calldetenes.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció del Club Atlètic Saturn està formada fonamentalment per fotografies, si bé es conserven logotips de la refundació del club, part de correspondència i altres documents

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu.

3.3. Increments

Es poden donar en funció de la documentació de privats i particulars que ingressi al Servei d'Arxiu Municipal

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció està organitzada segons la descripció de les unitats documentals.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/05/19

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Última revisió: 2014/05/19

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 31 de març de 2011