Fons Heretat de la Casa Gran de Moja

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08145.301.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Heretat de la Casa Gran de Moja

1.4.1. Data inici

1614

1.4.2. Data final

1924

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

33 unitats de descripció

(0,12 ml).

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Heretat de la Casa Gran de Moja

 

2.2. Història del productor

 

2.3. Història arxivística

La darrera persona que ha custodiat la documentació ha estat Jeannine Mestre.

2.4. Dades d'ingrés

10 d’octubre de 2021

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El conjunt documental està compost per diversos plecs de documents formats principalment per escriptures notarials i altres documents relacionats amb la gestió de la Casa Gran de Moja i les propietats adjacents, un cop aquesta deixa de pertànyer al Marquesat de Moja, al voltant dels anys 1866-1868.

A partir d’aquests anys, el conjunt de documents aplega diversos documents notarials fins el 1924: compra-vendes, hipoteques i altres documents de l’administració de finques i censos.

El conjunt inclou documents amb una cronologia anterior i que pertanyen a l’administració de béns i propietats del Marquesat de Moja en relació a les terres de Moja (1614-1886).

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveuen en cap cas.

3.3. Increments

No es preveuen increments.

3.4. Sistema d'organització

Un ordre cronològic que segueix la numeració originària.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, però per la seva fragilitat no es permet la reproducció fotomecànica.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

A la Biblioteca de Catalunya es troba el fons Marquesat de Moja amb referències a la gestió de les propietats i terres de la Casa Gran de Moja.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023/02/03

Autoria: Albert Taulé

7.1.2. Data de descripció

Data de creació:  2022/02/03

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.