Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Hipòlit de Voltregà. L´Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938.502.626 o st.hipolit@diba.cat

http://www.santhipolitdevoltrega.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Hipòlit de Voltregà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.

 

          Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

102        Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Municipis de Voltregà (1978-2003), (4,37 m.)

103        Comunitat Municipis del Voltreganès  (2008-2019), (0,34 m.)

          Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Hipòlit de Voltregà

          Fons privats

302        Hermandad Sindical de Labradores i Ganaderos (1942-1984)(1,38 m.)

303        Ateneu del Voltreganès/Cooperativa Cultural i Recreativa (1885-1985), (0,23 m.)

304        Societat Recreativa ARS (1965-1989), (0,23 m.)

305        Dionís Vilalta (1929-1994), (0,15 m.)

          Col·leccions

901        Publicacions periòdiques (1989-2001), (0,15 m.)

902        Col·lecció municipal (1959-1982), (0,15 m.)

903        Col·lecció Família Miralpeix (1883-1985), (0,12 m.)