Arxiu Municipal de Tona

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Tona és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Tona. L´Arxiu Municipal de Tona forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.(L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament)

Consultes i informació: 93 887 02 01 o  tona@tona.cat

www.tona.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Tona conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Tona.

 

Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament de Tona

102        Patronat Casal d’Avis de Tona

103        Escola Bressol Municipal la Cuca Fera de Tona

Fons Públics  no municipals

201        Jutjat de Pau

202        Consorci Portes del Montseny (2001-2007 ), (6,67 m.)

          Fons privats

301        Hermandad Sindical de Labradores (1937-1939), (0,15 m.)

          Col·leccions

901        La Revistona (1999-2011), (1,20 m.)

902        Família Vila Vinyals de la Torre

903        Ramon Buxaderas (1989-1989), (0,115  m.)

904        Josep Cruells (1947-1949), (0,46  m.)

905        Felip Vall (1993-1997 ), (0,115  m.)