Arxiu Municipal de Tona

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Tona és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Tona. L´Arxiu Municipal de Tona forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.(L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament)

Consultes i informació: 93 887 02 01 o  tona@tona.cat

www.tona.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Tona conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Tona.

 

Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament de Tona

102        Patronat Casal d’Avis de Tona

103        Escola Bressol Municipal la Cuca Fera de Tona

104        Escola Bressol Municipal Pa amb Xocolata

Fons Públics  no municipals

201        Jutjat de Pau

202        Consorci Portes del Montseny (2001-2007 ), (6,67 m.)

          Fons privats

301        Hermandad Sindical de Labradores (1937-1939), (0,15 m.)

302        José García Ramos Segond (pel·lícules) (1927-1930), (0,115 m.)

303        Cooperativa Fraternidad Obrera (1916-1938), (0,115 m.)

304        Sociedad, La Trilladora Tonense (1919-1979), (0,23  m.)

305        Domènech Estradé Gri (1962-1962), (0,01 m.)

306        Família Bramon de Crespià (1574-1632), (0,05 m.)

          Col·leccions

901        Col·lecció local (1881-1881), (0,115 m.)

902        Josep Cruells (1947-1949), (0,46  m.)

903        Família Vila Vinyals de la Torre

904        Felip Vall (1993-1997 ), (0,115  m.)

905        Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1939-1947), (0,345 m.)

906        La Revistona (1999-2021), (0,115  m.)

907        La Veu de Tona (1977-2000), (0,115  m.)

908        Lluís Auroux (1958-1965), (0,05  m.)

909        Ramon Batllés (1864-2019), (0,05  m.)

910        Francesc Terricabres Felius (1908-2005), (0,07  m.)

911        Família Serra Fortuny (1701-1900), (0,02  m.)

912        Coordinadora Anti-incineradora de Tona (1987-1989), (0,05  m.)

913        Família Serra Baucells (1968-1989), (0,06  m.)

914        Dolors Roqueta (1776-1976), (0,07  m.)

915        Mercè Rusiñol (1978-2006), (0,23  m.)

916        Colla gegantera de Tona (1983-1986), (0,23 m.)

917        Fundació Osona Formació i Desenvolupament (2000-2011), (0,03 m.)

918        La Gralla, revista estudiantil de Tona (1982-1986), (0,10 m.)